AVÍS LEGAL LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat Wine Vision 360, S.L.U. li informa que és titular dels següents llocs web:

"lacasadelcava.com", "lacasadelcava.es", "lacasadelcava.cat", "lacasadelcava.net", i "degustapenedes.es"

D'ara en endavant denominats: (La Casa del Cava, i Degusta Penedès)

D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular dels llocs web esmentats anteriorment és: Wine Vision 360, S.L.U. amb NIF: B67215632

Domicili social: Ronda de la Font,14. 09791 Sant Llorenç d'Hortons

Domicili fiscal: c/París 205 4º, 2º, 08080, Barcelona


USUARIS


L'accés i / o ús d'aquest portal li atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

ÚS DELS PORTALS ("La Casa del Cava.cat"; "Degusta Penedes.es" )


La pàgina web proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a Wine Vision 360, S.L.U. o als seus llicenciants als quals l'usuari pugui tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal.
Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Wine Vision 360, S.L.U. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

(I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.


(II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal,
d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.


(III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Wine Vision 360, S.L.U. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.


(IV) intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i
modificar manipular els seus missatges. Wine Vision 360, S.L.U. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Wine Vision 360, S.L.U. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Wine Vision 360, S.L.U. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web "La Casa del Cava.cat", i/o "Degusta Penedes,es", així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) ..

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Wine Vision 360, S.L.U.. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Wine Vision 360, S.L.U.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Wine Vision 360, S.L.U..


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT


Wine Vision 360, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


MODIFICACIONS


Wine Vision 360, S.L.U. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que
consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.


ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web "La Casa del Cava.cat", i/o "Degusta Penedes.es" es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Wine Vision 360, S.L.U. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Wine Vision 360, S.L.U. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.
Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRET D’ EXCLUSIÓ


Wine Vision 360, S.L.U. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS


Wine Vision 360, S.L.U. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ


Wine Vision 360, S.L.U. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


La relació entre Wine Vision 360, S.L.U. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de Barcelona.